Bubble-shooter-adventure

Trò chơi này là sự kết hợp hoàn hảo của việc xây dựng đồ chơi và trò chơi bong bóng. Lắp ráp các đối tượng để vượt qua các cấp độ và xây dựng thành phố của bạn.

100% yêu thích trò chơi