Bong-bong-jungle

Thu thập các quả bóng cùng màu trong các nhóm 3 hoặc nhiều hơn để làm cho họ biến mất.
Sử dụng chuột để chơi al.

100% yêu thích trò chơi