ฟองในป่า

เก็บลูกที่มีสีเดียวกันในกลุ่มของ 3 ตัวหรือมากกว่าที่จะทำให้พวกเขาหายไป
ใช้เมาส์ในการเล่นอัล

100% รักเกมนี้