Bubble-tagabaril-sa-mga-nilalang

Ihatid ang mga hairballs na bumubuo ng mga batch ng 3 bola ng parehong species.
Layunin at mabaril sa mouse upang maihatid ang mga nilalang sa oras.

100% ibigin ito laro