Меур-игра-со-дијаманти

Целта е едноставна, треба да се соберат на истата серија на дијаманти 3.

84% сакам оваа игра