کلیک-برای-شروع-بازی-زوما-در-معبد-اینکا

در این بازی دکور اینکا، هدف این است که توپ با تشکیل مجموعه از 3 توپ از همان رنگ را قبل از رسیدن توپ به پایان کار خود را برای شکستن.
پلت فرم با استفاده از موس را به حرکت و کلیک چپ برای پرتاب توپ.

85% عاشق این بازی