کلاسیک-حباب-تیرانداز-بازی

حالت های بازی متعددی در دسترس هستند را به این بازی سرگرم کننده حباب کلاسیک است.
جمع آوری توپ از همان رنگ برای زنده ماندن تا زمانی که ممکن است.
هدف و ساقه با استفاده از ماوس.

50% عاشق این بازی