پخش-حباب-زوما-تیرانداز

انفجار توپ رنگی قبل از رسیدن به پایان سفر خود.
استفاده از ماوس را به هدف و سمت راست با کلیک بر روی توپ را ارسال.

87% عاشق این بازی