حباب-ماجراجویی-تیرانداز

این بازی ترکیب کاملی از ساخت اسباب بازی و بازی حباب است. جمع آوری اشیاء به تصویب سطوح و ساخت شهر شما.

88% عاشق این بازی