بازی-حباب-در-فضا

بازی در این حباب تیرانداز در جهان مربوط به اینده است.
هدف این است که به جمع آوری فرم های که از همان نوع هستند.
هدف و ساقه با ماوس.

83% عاشق این بازی