Jungle-bubble

Recull les boles del mateix color en grups de 3 o més per fer-los desaparèixer.
Utilitzeu el ratolí per jugar al.

100% estimo aquest joc