Bubble-shooter-adventure

Bu oyun oyuncaqlar, oyunlar bubble quruculuğu mükəmməl birləşməsidir. Səviyyəsində qəbul və şəhər qurmaq obyektlərinin quraşdırılması.

100% bu oyun sevgi