Shooter-bubble-me-krijesat

Dorëzojë këto hairballs formimin tufa e 3 topa të të njëjtit lloj.
Qëllimi dhe gjuaj me miun për të ofruar krijesat në kohë.

100% love këtë lojë